Děkujeme 🙏

Těšíme se na setkání!

Označte si prosím data v kalendáři:
25. 11. = hlavní konferenční den
26. 11. = den workshopů