Happiness@Work 2023
Skvělí řečníci a řečnice

Radvan Bahbouh 

Psycholog, kouč a matematik

Doc. MUDr. PhDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. vystudoval matematickou statistiku a teorii pravděpodobnosti na MFF UK, psychologii na Filozofické fakultě UK, arteterapii na Pedagogické fakultě UK a medicínu na 3. lékařské fakultě UK.  
Od roku 1995 působí na katedře psychologie, kterou v letech 2018-2021 vedl. Kromě jiných předmětů měl na starosti psychologii osobnosti, psychologii řízení a psychologii koučování.  

Je autorem metody sociomapování, která umožňuje analyzovat, vizualizovat a zlepšovat komunikaci v týmech a organizacích. Tato metoda se používá v experimentech kosmického výzkumu, v armádě a v mnoha firmách po celém světě. Za využití sociomapování v Armádě ČR obdržel v roce 2019 medaili Za zásluhy.  

V roce 1996 založil společnost (nyní QED GROUP a.s.), která nabízí psychologické služby organizacím i jednotlivcům. Mimo jiné poskytuje služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů, individuálního a týmového koučování, manažerských tréninků, změnových programů a rozvoje organizací. V roce 2019 byla tato společnost vybrána jako vedoucí firma v oblasti komunikačních a informačních technologií v soutěži CZECH 100 BEST.  

Dlouhodobě spolupracuje s vedoucími pracovníky významných společností, které svými poznatky inspiruje k lepším výkonům a ke zlepšení vedení jejich podřízených a týmů. Kromě toho, že se podílel na řadě psychologických a psychiatrických výzkumů, vydal knihy zpřístupňující psychologii širšímu publiku, například Příběh ztracené krajiny, Rozumná Ela, Příběh barev a Sociomapování týmů. 


Jos de Blok

Zakladatel a CEO Buurtzorg

Jos de Blok je zakladatelem a generálním ředitelem nizozemské organizace Buurtzorg (sousedská péče) s více než 15 000 zaměstnanci, která poskytuje komunitní (domácí) péči více než 80 000 pacientům ročně. Společnost Buurtzorg, která byla založena v roce 2006 s jedním týmem čtyř zdravotních sester, změnila domácí zdravotní péči a vytvořila inovativní metodu domácí ošetřovatelské péče.

Jako komunitní a na klienty zaměřená organizace Buurtzorg propojuje vysoce kvalifikované licencované zdravotní sestry a klienty, aby vytvořila pozitivní a proaktivní řešení, která jsou efektivní, holistická a udržitelná. Sestry společnosti Buurtzorg, organizované v malých autonomních týmech až 12 sester v rámci oblasti péče o velikosti sousedství, přinášejí průkopnickou součinnost a odborné znalosti v přímém a propojeném vztahu mezi pečovatelem a klientem. Společnosti Buurtzorg se podařilo snížit administrativní zátěž sester, zlepšit kvalitu péče a zvýšit pracovní spokojenost svých zaměstnanců (Buurtzorg byl pětkrát oceněn jako zaměstnavatel roku v Nizozemsku). 

Společnost Buurtzorg je podporována inovativním IT systémem a funguje bez řídicí struktury. 

Internacionalizace začala spuštěním v zemích, jako je Švédsko, Japonsko, Čína, Rakousko, Německo, Dánsko, Francie a Velká Británie.  

Jos de Blok je vzděláním zdravotní sestra a je považován za hybatele změn v Nizozemsku, pokud jde o organizaci komunitní (domácí) péče. Než založil společnost Buurtzorg, zastával několik vedoucích pozic v organizacích domácí péče, včetně funkce ředitele Inovace zdravotnických služeb.


Janka Haderková

CEO Kros

Janka je príkladom odvahy a ambícií, ktorý môže zmeniť život a inšpirovať ostatných.  Napriek tomu, že vyštudovala ekonomiku, rozhodla sa pred 20 rokmi presunúť do IT sektora. Vývoj softvéru je pre ňu nielen prácou, ale skutočnou osudovou záležitosťou.  

Svoje pôsobenie v spoločnosti KROS zásadne zmenila pred 10 rokmi, keď ako firma vykročili smerom k agilite, ktorá priniesla zjednodušenie procesov, ale zároveň zvýšené nároky na spoluprácu so zákazníkom, zodpovednosť a neustále zlepšovanie. 

Z klasického „prikáž a kontroluj“ manažéra sa stala lídrom zo srdcom kouča. 

Janka aktívne pomáha pri budovaní firmy, kde nejde len o zisk, ale aj o zákazníkov a ľudí v nej. Je pre ňu dôležité, aby firma reflektovala potreby svojich zákazníkov, a zároveň aby poskytovala priestor pre osobný rast a rozvoj svojich zamestnancov. Verí, že ak chceme zlepšovať firmu, musíme začať od seba.

Olga Vlachynská

Terapeutka, PsychOlinka

Olga Vlachynská je psycholožka a psychoterapeutka ve výcviku. Pomáhá lidem a firmám v křehkých chvílích změnit jejich příběh k lepšímu. Otevřeně píše a mluví o duši, prožívání a mezilidských vztazích. Komplexní teorie dokáže vysvětlit i vaší babičce.  Věnuje se převážně individuálním terapiím a často ji potkáte v terénu mezi lidmi. V její práci se jí spíš než chladná profesionalita osvědčuje autenticita, transparentnost a lidskost. Její srdcovka jsou Lidi z Baru, ale spolupracuje s řadou dalších firem. I když ráda mluví, tak věří, že podstatnější je dobře naslouchat a dobře se ptát. Jejím oblíbeným koníčkem je motat lidem hlavy a zpochybňovat zaběhlé pořádky.

Jan Vlachynský

Zakladatel a CEO Lidi z baru

Honza Vlachynský je zakladatelem brněnské gastronomické skupiny Lidi z Baru, která provozuje dnes už legendární podniky jako Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, 4pokoje či zážitkový hotel Anybody.

Vystudovaný psycholog, člen Forbes 30 pod 30 a Český Goodwill v kategorii inovací fandí prostředkům vylepšujícím mentální výkon, což ho vedlo k nápadu vytvořit brainhack drink Osmička. V roce 2020 vydal svou první knihu o leadershipu a nazval ji provokativně Šéfové jsou kok*ti.

Mark C. Crowley

Autor knihy Lead From The Heart: Transformational Leadership For The 21st Century

Mark C. Crowley je autorem knihy "Lead From The Heart: Jeho posláním je zásadně změnit způsob vedení lidí na pracovištích po celém světě. 

Mark je pravidelným sloupkařem časopisu Fast Company a jeho příspěvky byly publikovány v USA Today, Reuters, Forbes, Stanford Social Innovation Review, Huffington Post, Gallup, The Financial Times, CEO Magazine, Great Britain a Seattle Times. Jeho dva články na LinkedIn Pulse o inspiraci pracovníků 21. století a řízení mileniálů byly přečteny více než milionkrát.  

Druhé vydání jeho knihy debutovalo v srpnu 2022 jako "Amazon #1 Release". Jeho kniha byla vyučována na deseti amerických univerzitách, včetně vzdělávacího doktorského programu na University of Massachusetts Global & na MBA programu University of Iowa. Jeho podcast Lead From The Heart patří mezi 1,5 % nejlepších podcastů na světě a má posluchače ve 174 zemích.

Před napsáním své knihy strávil Mark více než 20 let ve světě finančních služeb, kde se žere pes. Zastával dvě pozice na celostátní úrovni v jedné z největších amerických finančních institucí, kde byl jmenován lídrem roku. Zcela netradičně Mark dokázal, že hluboká péče o lidi a jejich podpora, a tím i pozitivní působení na srdce zaměstnanců má hluboký vliv na motivaci jejich trvalého zapojení, loajality a produktivity.

Nový a průlomový lékařský výzkum, z něhož Mark ve své knize vychází, dokazuje, že srdce je ve skutečnosti hnacím motorem optimálního lidského výkonu. Mark, průkopník v oblasti vedení, nám ukazuje, že spíše než slabé nebo měkké vedení je vedení ze srdce to nejinformovanější a nejosvícenější, co může manažer nebo organizace udělat. 

Mark je absolventem Kalifornské univerzity v San Diegu a Pacific Coast Banking School Washingtonské univerzity. Žije v La Jolla v Kalifornii.

Natasha Swerdloff

Zakladatelka Principles Institute

S téměř třiceti lety zkušeností v roli konzultantky, koučky, řečnice a autorky je Natasha Swerdloff uznávanou expertkou na transformační změny ve firemním prostředí i v životech jednotlivců. Jako vystudovaná psychoterapeutka sídlící v Dánsku má Natasha jedinečnou schopnost přinášet psychický well-being do profesní sféry.

V roce 2012 získala její cesta rozhodující směr, když se seznámila s učením Sydneyho Bankse známým jako Tři Principy. To zcela změnilo její porozumění skutečnému zdroji štěstí a psychické pohody. Následně zintenzivnila svojí práci s generálními řediteli a firemními leadery. Výsledkem spolupráce je působivá kombinace pohody a zlepšených schopností, které vedou k vyšší produktivitě, lepší týmové spolupráci a větší psychické odolnosti.

Natasha je také spoluautorkou vlivné knihy "Návrat domů: Odhalování základů duševní pohody", která byla přeložena již do 11 jazyků včetně češtiny. Na základě své práce a kušeností založila Institut Tří Principů v Dánsku, který si klade za cíl vybavit novou generaci profesionálů základními dovednostmi pro duševní a odolnost.


Natasha věří, že jedním z největších objevů, které může člověk učinit, je  že klid a štěstí nelze získat ani ztratit díky vnějším okolnostem.

Připojte se k Nataše na konferenci Happiness @ Work Live! a prozkoumejte, jak může znovuobjevení vnitřního štěstí změnit váš osobní život i profesní kariéru.

Nataliya Bauhuber

Manažerka, koučka a jednatelka Volkswagen Financial Services

Manažer s dlouholetými zkušenostmi v oblasti financí, automobilového průmyslu, IT a compliance.
Nataliya je ředitelkou managementu společnosti Volkswagen Financial Services. Do společnosti přišla z bývalého koncernu Daimler AG, kde získala řadu zkušeností a byla zodpovědná za finanční řízení regionů Severní a Jižní Ameriky, západní a východní Evropy a za rozvoj témat globální ziskovosti. Jako finanční ředitelka měla na starosti například slovinský trh a také rozvoj a digitalizaci chorvatského subjektu Financial Services Entity. Jako vedoucí transformační kanceláře Nataliya podporovala nové nastavení v rámci globální organizace Legal and Compliance.

Velmi se zajímá o témata týkající se moderních stylů vedení a kulturní transformace a jedinečné zkušenosti nasbírala jako vedoucí projektu globální iniciativy "Leadership 2020" zpochybňující status quo a vytvářející převratná řešení pro moderní a udržitelné vedení a řízení.

Nataliya vystudovala ekonomii a jazyky v Německu. Také získala diplom odborníka na finanční služby na prestižní univerzitě EBS a je kvalifikovanou koučkou v oblasti rozhodování.

Alexander Kjerulf

zakladatel a ředitel pro štěstí společnosti Woohoo Inc.s

Alexander je zakladatelem a ředitelem pro štěstí společnosti Woohoo Inc. a jedním z předních světových odborníků na štěstí v práci. Je autorem a řečníkem, přednáší a vede semináře o štěstí v práci ve firmách a na konferencích ve více než 50 zemích. Mezi jeho klienty patří společnosti jako Hilton, Microsoft, IKEA, Shell, HP a IBM.

Alex je autorem 5 knih, včetně mezinárodního bestselleru Happy Hour is 9 to 5: How to Love Your Job, Love Your Life, and Kick Butt at Work (Šťastná hodina je od devíti do pěti: Jak milovat svou práci, milovat svůj život a nakopnout zadek v práci). Kniha se setkala s mimořádným ohlasem po celém světě a je k dispozici v 11 jazycích, včetně angličtiny, španělštiny, holandštiny, češtiny a čínštiny. Jeho nejnovější kniha se jmenuje Leading With Happiness: Jak nejlepší lídři staví štěstí na první místo, aby dosáhli fenomenálních obchodních výsledků a lepšího světa.

O jeho práci psaly CNN, New York Times, Times of India, The Times, BBC, Financial Times a mnoho dalších.

A pokud by vás to zajímalo, jeho příjmení (Kjerulf) se vyslovuje trochu jako care-oolf :)

Michal "Radar" Vrátný

zakladatel posilovny Železná koule 

Michal “Radar” Vratný založil v roce 2011 Železnou kouli, o které s nadsázkou říká, že je “fitkem pro pražskou kavárnu.” Provozuje tři pobočky v Praze, kterými od jejich založení prošlo přes 10.000 lidí.

Věří, že vstupní drogou k celkovému zdraví a osobnímu pokroku je silový trénink a jeho vášní je pomáhat lidem cítit se skvěle. Když zrovna nemění životy v tělocvičně, najdete ho na obloze viset na padáku, létat ve větrném tunelu, brázdit kopce na prkně či  kole nebo zabíjet kouzelné potvory v Dungeons & Dragons.

Jeho unikátní přístup k fyzickému tréninku nejen zvyšuje výkonnost, ale také připravuje jednotlivce na reálné situace a podporuje dlouhodobé zdraví a vitalitu.

Šárka Strachová

olympijská medailistka, zakladatelka VO2Max

Šárka je nejúspěšnější lyžařkou v alpských disciplínách v české i československé historii tohoto populárního sportovního odvětví. Za svou kariéru získala pět medailí z vrcholných akcí a 17x vystoupila na stupně vítězů v elitní sérii závodů světového poháru. K jejím největším úspěchům patří zlato z mistrovství světa (2007) a bronz z olympijských her (2010). V roce 2012 postihl Šárku metabolický rozvrat organismu, a následně jí byl odstraněn nezhoubný nádor na mozku v oblasti hypofýzy.  V roce 2015 slavila svůj velký comeback ziskem další bronzové medaile na mistrovství světa v Beaver Creeku. Část své kariéry zmapovala v dokumentárním filmu Dvě minuty mého života, který získal 1. místo na festivalu outdoorových filmů v kategorii - Dobrodužný a extrémní sportovní film. V roce 2017 ukončila svou aktivní sportovní kariéru a věnuje se Klinice celostní terapie a sportu Vo2max v Praze, kterou v roce 2015 založila. Od roku 2020 je předsedkyní Českého klubu Fair play, který je součástí českého olympijského výboru. Vede firemní workshopy, na kterých předává své zkušenosti. Zaměřuje se na paralely mezi vrcholovým sportem a vrcholným managementem, týmovou komunikaci, udržitelnost zdraví a zdravou firemní kulturu.

Radek Laci

trenér, manuální terapeut

Radek je osobní trenér a manuální terapeut a za své životní poslání považuje motivovat a inspirovat lidi k boření všech fyzických i psychických hranic, které jim brání žít život naplno. Ve svých lekcích uplatňuje, mimo různých způsobů mobilizace a rehabilitace, především propojení těla a mysli. 🧠 Věří, že pohodový přístup ke cvičení vede k posunu vnímání pohybu a hezká postava je už jenom třešnička na dortu. 🍒Důležité je hlavně zdravě fungující tělo, radost z pohybu a schopnost efektivně ulevit si od bolesti.

Senta Čermáková

Výkonná ředitelka Czechitas

Senta je profesionálka s dvacetiletými mezinárodními zkušenostmi v oblasti prodeje,
marketingu a fúzí a akvizic. V současné době zastává roli výkonné ředitelky neziskové
organizace Czechitas a generální ředitelky a spoluzakladatelky Inspiruj.se,
vzdělávacího startupu v oblasti generativní umělé inteligence. Senta je absolventem
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a je držitelem titulu Master of Science v oboru
biokybernetika.

Pavel Wimmer

Spoluzakladatel DNAi

Pavel má velký sen: předat budoucím generacím lepší svět. S týmem plným odbornosti a odhodlání tvoří inovativní řešení v AI, která mají potenciál smysluplně měnit naše životy. Pavel do své práce vkládá srdce i rozum, a díky synergii týmového ducha a profesionality, se DNAi rýsuje jako budoucí leader v oblasti technologických inovací. Pavlova a DNAi cesta je inspirací pro všechny, kdo se touží podílet na formování budoucnosti.

Jakub Chomát

Terapeut, kouč a průvodce

Lektor, kouč, zážitkový terapeut a průvodce lidí na jejich cestě životních proměn. Učí lépe a vědoměji zacházet se svojí energií, budovat a kultivovat návyky pro spokojenější život. 

Od roku 2019 Jakub provedl téměř 4 000 účastníků svými kurzy a workshopy Wim Hof metody a koučoval desítky klientů. Ve všech aktivitách, kde někoho prováděl prožitkem cítil, jaká moudrost a jedinečný talent a potenciál v nás všech dřímá.

Jakub je zastáncem laskavého přístupu k životu včetně práce s diskomfortem. Je pro něj klíčové vytvářet bezpečné prostředí a prostor pro zranitelnost, abychom se díky tomuto přístupu dostali více ke své pravé podstatě.

Michal Šrajer

Spoluzakladatel Happiness@Work

Michal před patnácti lety se svými dvěma kamarády založil studio Inmite, které se stalo leaderem ve vývoji aplikací pro chytré telefony u nás. Už tam se stal prvním českým "Chief Happiness Officerem" a dal si úkol hledat, jak dosáhnout toho, aby lidi práce naplňovala.

Před osmi lety se akvizicí stal Inmite součástí globálního Avastu. Role a poslání hledat štěstí v práci však Michalovi zůstaly. Po roční rodinné cestě kolem světa, na které navštívil i řadu “lidských firem”, se vrátil zpět do ČR s vizí pomáhat tvořit úspěšné organizace, ve kterých je lidem skvěle.

Proto spoluzaložil Happiness@Work - mezinárodní konferenci i konzultační firmu. Spoluvytvořil Workshop Box, je členem sítě Red Button a spoluzakladatelem několika technologických startupů. V poslední době se věnuje také budování CEO Komunity, v níž tvoří prostředí k setkávání a vzájemné podpoře hodnotových lídryň a lídrů.