Happiness@Work 2023
Skvělí řečníci a řečnice

Radvan Bahbouh 

Psycholog, kouč a matematik

Doc. MUDr. PhDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. vystudoval matematickou statistiku a teorii pravděpodobnosti na MFF UK, psychologii na Filozofické fakultě UK, arteterapii na Pedagogické fakultě UK a medicínu na 3. lékařské fakultě UK.  
Od roku 1995 působí na katedře psychologie, kterou v letech 2018-2021 vedl. Kromě jiných předmětů měl na starosti psychologii osobnosti, psychologii řízení a psychologii koučování.  

Je autorem metody sociomapování, která umožňuje analyzovat, vizualizovat a zlepšovat komunikaci v týmech a organizacích. Tato metoda se používá v experimentech kosmického výzkumu, v armádě a v mnoha firmách po celém světě. Za využití sociomapování v Armádě ČR obdržel v roce 2019 medaili Za zásluhy.  

V roce 1996 založil společnost (nyní QED GROUP a.s.), která nabízí psychologické služby organizacím i jednotlivcům. Mimo jiné poskytuje služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů, individuálního a týmového koučování, manažerských tréninků, změnových programů a rozvoje organizací. V roce 2019 byla tato společnost vybrána jako vedoucí firma v oblasti komunikačních a informačních technologií v soutěži CZECH 100 BEST.  

Dlouhodobě spolupracuje s vedoucími pracovníky významných společností, které svými poznatky inspiruje k lepším výkonům a ke zlepšení vedení jejich podřízených a týmů. Kromě toho, že se podílel na řadě psychologických a psychiatrických výzkumů, vydal knihy zpřístupňující psychologii širšímu publiku, například Příběh ztracené krajiny, Rozumná Ela, Příběh barev a Sociomapování týmů. 


Jos de Blok

Zakladatel a CEO Buurtzorg

Jos de Blok je zakladatelem a generálním ředitelem nizozemské organizace Buurtzorg (sousedská péče) s více než 15 000 zaměstnanci, která poskytuje komunitní (domácí) péči více než 80 000 pacientům ročně. Společnost Buurtzorg, která byla založena v roce 2006 s jedním týmem čtyř zdravotních sester, změnila domácí zdravotní péči a vytvořila inovativní metodu domácí ošetřovatelské péče.

Jako komunitní a na klienty zaměřená organizace Buurtzorg propojuje vysoce kvalifikované licencované zdravotní sestry a klienty, aby vytvořila pozitivní a proaktivní řešení, která jsou efektivní, holistická a udržitelná. Sestry společnosti Buurtzorg, organizované v malých autonomních týmech až 12 sester v rámci oblasti péče o velikosti sousedství, přinášejí průkopnickou součinnost a odborné znalosti v přímém a propojeném vztahu mezi pečovatelem a klientem. Společnosti Buurtzorg se podařilo snížit administrativní zátěž sester, zlepšit kvalitu péče a zvýšit pracovní spokojenost svých zaměstnanců (Buurtzorg byl pětkrát oceněn jako zaměstnavatel roku v Nizozemsku). 

Společnost Buurtzorg je podporována inovativním IT systémem a funguje bez řídicí struktury. 

Internacionalizace začala spuštěním v zemích, jako je Švédsko, Japonsko, Čína, Rakousko, Německo, Dánsko, Francie a Velká Británie.  

Jos de Blok je vzděláním zdravotní sestra a je považován za hybatele změn v Nizozemsku, pokud jde o organizaci komunitní (domácí) péče. Než založil společnost Buurtzorg, zastával několik vedoucích pozic v organizacích domácí péče, včetně funkce ředitele Inovace zdravotnických služeb.


Janka Haderková

CEO Kros

Janka je príkladom odvahy a ambícií, ktorý môže zmeniť život a inšpirovať ostatných.  Napriek tomu, že vyštudovala ekonomiku, rozhodla sa pred 20 rokmi presunúť do IT sektora. Vývoj softvéru je pre ňu nielen prácou, ale skutočnou osudovou záležitosťou.  

Svoje pôsobenie v spoločnosti KROS zásadne zmenila pred 10 rokmi, keď ako firma vykročili smerom k agilite, ktorá priniesla zjednodušenie procesov, ale zároveň zvýšené nároky na spoluprácu so zákazníkom, zodpovednosť a neustále zlepšovanie. 

Z klasického „prikáž a kontroluj“ manažéra sa stala lídrom zo srdcom kouča. 

Janka aktívne pomáha pri budovaní firmy, kde nejde len o zisk, ale aj o zákazníkov a ľudí v nej. Je pre ňu dôležité, aby firma reflektovala potreby svojich zákazníkov, a zároveň aby poskytovala priestor pre osobný rast a rozvoj svojich zamestnancov. Verí, že ak chceme zlepšovať firmu, musíme začať od seba.

Olga Vlachynská

Terapeutka, PsychOlinka

Olga Vlachynská je psycholožka a psychoterapeutka ve výcviku. Pomáhá lidem a firmám v křehkých chvílích změnit jejich příběh k lepšímu. Otevřeně píše a mluví o duši, prožívání a mezilidských vztazích. Komplexní teorie dokáže vysvětlit i vaší babičce.  Věnuje se převážně individuálním terapiím a často ji potkáte v terénu mezi lidmi. V její práci se jí spíš než chladná profesionalita osvědčuje autenticita, transparentnost a lidskost. Její srdcovka jsou Lidi z Baru, ale spolupracuje s řadou dalších firem. I když ráda mluví, tak věří, že podstatnější je dobře naslouchat a dobře se ptát. Jejím oblíbeným koníčkem je motat lidem hlavy a zpochybňovat zaběhlé pořádky.

Jan Vlachynský

Zakladatel a CEO Lidi z baru

Honza Vlachynský je zakladatelem brněnské gastronomické skupiny Lidi z Baru, která provozuje dnes už legendární podniky jako Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, 4pokoje či zážitkový hotel Anybody.

Vystudovaný psycholog, člen Forbes 30 pod 30 a Český Goodwill v kategorii inovací fandí prostředkům vylepšujícím mentální výkon, což ho vedlo k nápadu vytvořit brainhack drink Osmička. V roce 2020 vydal svou první knihu o leadershipu a nazval ji provokativně Šéfové jsou kok*ti.

Mark C. Crowley

Autor knihy Lead From The Heart: Transformational Leadership For The 21st Century

Mark C. Crowley je autorem knihy "Lead From The Heart: Jeho posláním je zásadně změnit způsob vedení lidí na pracovištích po celém světě. 

Mark je pravidelným sloupkařem časopisu Fast Company a jeho příspěvky byly publikovány v USA Today, Reuters, Forbes, Stanford Social Innovation Review, Huffington Post, Gallup, The Financial Times, CEO Magazine, Great Britain a Seattle Times. Jeho dva články na LinkedIn Pulse o inspiraci pracovníků 21. století a řízení mileniálů byly přečteny více než milionkrát.  

Druhé vydání jeho knihy debutovalo v srpnu 2022 jako "Amazon #1 Release". Jeho kniha byla vyučována na deseti amerických univerzitách, včetně vzdělávacího doktorského programu na University of Massachusetts Global & na MBA programu University of Iowa. Jeho podcast Lead From The Heart patří mezi 1,5 % nejlepších podcastů na světě a má posluchače ve 174 zemích.

Před napsáním své knihy strávil Mark více než 20 let ve světě finančních služeb, kde se žere pes. Zastával dvě pozice na celostátní úrovni v jedné z největších amerických finančních institucí, kde byl jmenován lídrem roku. Zcela netradičně Mark dokázal, že hluboká péče o lidi a jejich podpora, a tím i pozitivní působení na srdce zaměstnanců má hluboký vliv na motivaci jejich trvalého zapojení, loajality a produktivity.

Nový a průlomový lékařský výzkum, z něhož Mark ve své knize vychází, dokazuje, že srdce je ve skutečnosti hnacím motorem optimálního lidského výkonu. Mark, průkopník v oblasti vedení, nám ukazuje, že spíše než slabé nebo měkké vedení je vedení ze srdce to nejinformovanější a nejosvícenější, co může manažer nebo organizace udělat. 

Mark je absolventem Kalifornské univerzity v San Diegu a Pacific Coast Banking School Washingtonské univerzity. Žije v La Jolla v Kalifornii.

Natasha Swerdloff

Zakladatelka Principles Institute

S téměř třiceti lety zkušeností v roli konzultantky, koučky, řečnice a autorky je Natasha Swerdloff uznávanou expertkou na transformační změny ve firemním prostředí i v životech jednotlivců. Jako vystudovaná psychoterapeutka sídlící v Dánsku má Natasha jedinečnou schopnost přinášet psychický well-being do profesní sféry.

V roce 2012 získala její cesta rozhodující směr, když se seznámila s učením Sydneyho Bankse známým jako Tři Principy. To zcela změnilo její porozumění skutečnému zdroji štěstí a psychické pohody. Následně zintenzivnila svojí práci s generálními řediteli a firemními leadery. Výsledkem spolupráce je působivá kombinace pohody a zlepšených schopností, které vedou k vyšší produktivitě, lepší týmové spolupráci a větší psychické odolnosti.

Natasha je také spoluautorkou vlivné knihy "Návrat domů: Odhalování základů duševní pohody", která byla přeložena již do 11 jazyků včetně češtiny. Na základě své práce a kušeností založila Institut Tří Principů v Dánsku, který si klade za cíl vybavit novou generaci profesionálů základními dovednostmi pro duševní a odolnost.


Natasha věří, že jedním z největších objevů, které může člověk učinit, je  že klid a štěstí nelze získat ani ztratit díky vnějším okolnostem.

Připojte se k Nataše na konferenci Happiness @ Work Live! a prozkoumejte, jak může znovuobjevení vnitřního štěstí změnit váš osobní život i profesní kariéru.

Nataliya Bauhuber

Manažerka, koučka a jednatelka Volkswagen Financial Services

Manažer s dlouholetými zkušenostmi v oblasti financí, automobilového průmyslu, IT a compliance.
Nataliya je ředitelkou managementu společnosti Volkswagen Financial Services. Do společnosti přišla z bývalého koncernu Daimler AG, kde získala řadu zkušeností a byla zodpovědná za finanční řízení regionů Severní a Jižní Ameriky, západní a východní Evropy a za rozvoj témat globální ziskovosti. Jako finanční ředitelka měla na starosti například slovinský trh a také rozvoj a digitalizaci chorvatského subjektu Financial Services Entity. Jako vedoucí transformační kanceláře Nataliya podporovala nové nastavení v rámci globální organizace Legal and Compliance.

Velmi se zajímá o témata týkající se moderních stylů vedení a kulturní transformace a jedinečné zkušenosti nasbírala jako vedoucí projektu globální iniciativy "Leadership 2020" zpochybňující status quo a vytvářející převratná řešení pro moderní a udržitelné vedení a řízení.

Nataliya vystudovala ekonomii a jazyky v Německu. Také získala diplom odborníka na finanční služby na prestižní univerzitě EBS a je kvalifikovanou koučkou v oblasti rozhodování.

Alexander Kjerulf

zakladatel a ředitel pro štěstí společnosti Woohoo Inc.s

Alexander je zakladatelem a ředitelem pro štěstí společnosti Woohoo Inc. a jedním z předních světových odborníků na štěstí v práci. Je autorem a řečníkem, přednáší a vede semináře o štěstí v práci ve firmách a na konferencích ve více než 50 zemích. Mezi jeho klienty patří společnosti jako Hilton, Microsoft, IKEA, Shell, HP a IBM.

Alex je autorem 5 knih, včetně mezinárodního bestselleru Happy Hour is 9 to 5: How to Love Your Job, Love Your Life, and Kick Butt at Work (Šťastná hodina je od devíti do pěti: Jak milovat svou práci, milovat svůj život a nakopnout zadek v práci). Kniha se setkala s mimořádným ohlasem po celém světě a je k dispozici v 11 jazycích, včetně angličtiny, španělštiny, holandštiny, češtiny a čínštiny. Jeho nejnovější kniha se jmenuje Leading With Happiness: Jak nejlepší lídři staví štěstí na první místo, aby dosáhli fenomenálních obchodních výsledků a lepšího světa.

O jeho práci psaly CNN, New York Times, Times of India, The Times, BBC, Financial Times a mnoho dalších.

A pokud by vás to zajímalo, jeho příjmení (Kjerulf) se vyslovuje trochu jako care-oolf :)

Michal "Radar" Vrátný

zakladatel posilovny Železná koule 

Michal “Radar” Vratný založil v roce 2011 Železnou kouli, o které s nadsázkou říká, že je “fitkem pro pražskou kavárnu.” Provozuje tři pobočky v Praze, kterými od jejich založení prošlo přes 10.000 lidí.

Věří, že vstupní drogou k celkovému zdraví a osobnímu pokroku je silový trénink a jeho vášní je pomáhat lidem cítit se skvěle. Když zrovna nemění životy v tělocvičně, najdete ho na obloze viset na padáku, létat ve větrném tunelu, brázdit kopce na prkně či  kole nebo zabíjet kouzelné potvory v Dungeons & Dragons.

Jeho unikátní přístup k fyzickému tréninku nejen zvyšuje výkonnost, ale také připravuje jednotlivce na reálné situace a podporuje dlouhodobé zdraví a vitalitu.